Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lejekontrakt

Opstaldningskontrakt med Erritsøgaard Ridecenter.

Erritsø, september 2017.

Boksene lejes ud med én måneds gensidig opsigelse, gældende fra den 1. i måneden.

Stalden er selvpasserstald, dvs. man er selv ansvarlig for pasning af sin hest.

Halm og hø kan opbevares på loftet efter aftale, dog henlægger det udelukkende for hesteejers risiko. Muggen halm og hø m.m., skal omgående fjernes fra Erritsøgaard. Ellers fjernes det for hesteejers regning.

Boksleje:

Stor boks: 875 kr

Rengøring: 25 kr

Gødningsprøve 25 kr

I alt: 925

Heraf udgør moms: 185 kr

Lille boks: 825 Kr

Rengøring: 25 kr.

Gødningsprøve: 25 kr.

I alt: 875 kr

Heraf udgør moms: 175 kr.

Halm og foder kan købes og afregnes efter forbrug.

I sommermånederne betales 675 kr. pr. mdr. for døgngræs for heste og 625 kr. for ponyer.

De fælles gødningsprøver foretages 2 gange årligt efter samråd med en af Michael valgt dyrlæge.

Der er ikke råderet over boksene i juli og august måned. Hestene skal derfor være tilgræsset inden 1. juli.

Der kan være perioder man ikke kan benytte selve gårdens faciliteter.

Boksleje betales forud, halm bagud.

Betaling skal ske senest den 5. i måneden, herefter beregnes 50 kr. i gebyr pr. rykker.

Såfremt betaling eller lejemålet af lejer misligholdes, er udlejer berettiget til at udtage pant i hest eller udstyr og lejemålet kan fra udlejes side opsiges med øjeblikkelig virkning.

​Ved fremmøde på Erritsøgård eller sommermarker i påvirket tilstand kan opsigelsesvarselet fravælges fra udlejers side.​

Der skal betales 400 kr. i depositum pr. boks.

Boksene skal fraflyttes rengjorte og i samme stand som ved indflytning og rengøres så snart hestene sættes på døgngræs.

Stalden slukkes og lukkes, når man forlader den.

Endvidere gælder de til enhver tid nyeste regler ophængt i staldene på Erritsøgaard Ridecenter.

Al færdsel på Erritsøgaard, samt sommermarker sker på eget ansvar.

Hestene opstaldes ligeledes på hesteejers eget ansvar.

Lejer er gjort bekendt med, at man selv skal sørge for at orientere sit forsikringsselskab om lejemålet og at alle hesteejere er pålagt en lovpligtig ansvarsforsikring for hesten.

Lejer er endvidere gjort bekendt med, at hvis udlejer ikke kan komme i kontakt med lejer, er udlejer berettiget til at tilkalde dyrlæge eller anden hjælp til hesten på lejeres regning.

Michael Basse.

________ __________________________ Lejers cpr. nummer___________________

Dato Lejers underskrift

Lejere under 18 år skal have forældres underskrift

Fornavn:_____________________

Efternavn:___________________

Adresse:_____________________

Telefonnummer________________

Foretrukken dyrlæge:_____________​

Sk​riv til os

​Udfyld kontaktformularen hvis du har spørgsmål omkring ridecentret eller gerne vil høre mere om rideundervisningen.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på vores Facebook

Følg os og få større indblik i vores hverdag, deltag i eventuelle konkurrencer og meget mere.